Ba anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa nêu cao khẩu hiệu gì ?

Question

Ba anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa nêu cao khẩu hiệu gì ?

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-10-02T19:42:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T19:43:45+00:00

  Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo

  0
  2021-10-02T19:44:28+00:00

  Ba anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa nêu cao khẩu hiệu: Lấy của nhà giàu, chia cho dân nghèo”

  học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )