Ba bóng đèn loại 6V-3W được mắc song song vào 2 cực của 1 nguồn điện có suất điện động 6V và điện trở trong 1 ôm thì cường độ dòng điện chạy trong ngu

Question

Ba bóng đèn loại 6V-3W được mắc song song vào 2 cực của 1 nguồn điện có suất điện động 6V và điện trở trong 1 ôm thì cường độ dòng điện chạy trong nguồn điện là ??? Mấy bạn giúp mik giải câu này thật chi tiết nhé !!!!

in progress 0
Mary 2 tuần 2021-11-24T14:37:34+00:00 2 Answers 161 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T14:38:47+00:00

  Đáp án:

  \(I = 1,2A\) 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: \(\left\{ \begin{gathered}
    {U_d} = 6V;{P_d} = 3W \hfill \\
    E = 6V;r = 1\Omega  \hfill \\ 
  \end{gathered}  \right.\)

  Điện trở của mỗi đèn là: 

  \({R_d} = \frac{{U_d^2}}{{{P_d}}} = \frac{{{6^2}}}{3} = 12\Omega \)

  Ba đèn mắc song song nên điện trở tương đương của bộ đèn là:

  \(\begin{gathered}
    \frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{{{R_d}}} + \frac{1}{{{R_d}}} + \frac{1}{{{R_d}}} = 3.\frac{1}{{12}} = \frac{1}{4} \hfill \\
     \Rightarrow {R_{td}} = 4\Omega  \hfill \\ 
  \end{gathered} \)

  Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta có:

  \(I = \frac{E}{{{R_{td}} + r}} = \frac{6}{{4 + 1}} = 1,2A\)

  0
  2021-11-24T14:39:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )