Ba đội máy cày, cày 3 ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hai cày xong trong 5 ngày, đội thứ ba cày xong trong 6

Question

Ba đội máy cày, cày 3 ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hai cày xong trong 5 ngày, đội thứ ba cày xong trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy? Biết rằng đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ ba 1 máy ( năng suất các máy như nhau )

in progress 0
Faith 1 tháng 2021-08-05T02:30:08+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:31:24+00:00

   

  0
  2021-08-05T02:31:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số máy của 3đội là x,y,z

  Theo đề bài ta có

  x phần3=y phần 5=z phần 6 và y-z=1

  ADTCDTSBN, ta đc

  x phần 3=y phần 5=z phần 6= y phần 5 – z phần 6= y-z phần 5-6=1 phần 1=1

  *x=1 suy ra x=3.1=3

  *y=1 suy ra y=5.1=5

  *z=1 suy ra z=6.1=6

  Vậy số máy của 3đội lần lượt là 3,5,6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )