bà lan gửi một số tiền vào ngân hàng theo kì hạn 12 tháng với lãi xuất 6,5% / năm . sau 12 tháng bà lan nhận được số tiền cả gốc lẫn lãi là 53 250 000

Question

bà lan gửi một số tiền vào ngân hàng theo kì hạn 12 tháng với lãi xuất 6,5% / năm . sau 12 tháng bà lan nhận được số tiền cả gốc lẫn lãi là 53 250 000 đồng . hỏi số tiền gốc lúc đầu bà lan gửi vào ngân hàng là bao nhiêu ?
p/s : các cậu giúp mình nha >< mai cô kiểm tra bài ạ !

in progress 0
Anna 7 giờ 2021-09-20T08:52:36+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-20T08:54:28+00:00

    $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} Gọi\ số\ tiền\ gốc\ ban\ đầu\ của\ bà\ Lan\ là\ x\ ( đồng) \ ĐK:\ x >0\\ Số\ tiền\ lãi\ bà\ Lan\ nhận\ được\ sau\ 12\ tháng\ là\ 0,065x\ ( đồng)\\ Sau\ 12\ tháng\ bà\ Lan\ nhận\ được\ cả\ gốc\ lẫn\ lãi\ là\ x+0,065x=1,065x=53\ 250\ 000\\ \Rightarrow x=50\ 000\ 000\ ( TM)\\ Vậy\ số\ tiền\ gốc\ ban\ đầu\ của\ bà\ Lan\ là\ 50\ 000\ 000\ \ ( đồng) \end{array}$

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )