Ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường THCS cùng tham gia hưởngứng tết trồng cây. Số cây ba lớp trồng được lần lượt tỉ lệ với các số 4, 5, 6 vàtổng số cây

Question

Ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường THCS cùng tham gia hưởngứng tết trồng cây. Số cây ba lớp trồng được lần lượt tỉ lệ với các số 4, 5, 6 vàtổng số cây của ba lớp trồng được là105 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp
giúp mình với
xong mình vote 5 sao
cảm ơn nhiều ạ
giúp mình với

in progress 0
Savannah 3 tháng 2021-09-20T00:40:09+00:00 2 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:41:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số cây lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là a, b, c(a,b,c>0)

  Theo đề bài ta có :

  a+b+c=105 và $\frac{a}{4}$ = $\frac{b}{5}$ = $\frac{c}{6}$  

  Áp dụng tính chất dãy số bằng nhau , ta có :

  $\frac{a}{4}$ = $\frac{b}{5}$ = $\frac{c}{6}$ =$\frac{a+b+c}{4+5+6}$ =$\frac{105}{15}=7$ 

  ⇒$\frac{a}{4}$ =7 ⇔ a = 7.4= 28 (t/m)

  ⇒ $\frac{b}{5}$ = 7 ⇔ b= 7.5 = 35 (t/m)

  ⇒ $\frac{c}{6}$ = 7 ⇔ c=7.6= 42 (t/m)

  Vậy số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 28, 35, 42 cây.

  0
  2021-09-20T00:41:58+00:00

  Đáp án:

  Vậy số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 28, 35, 42 cây.

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số câu trồng được của ba lớp lần lượt là x, y, z (cây). 

  Ta có: $x + y + z = 105$ 

  Và: $\frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6}$ 

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

  $\frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6} = \frac{x + y + z}{4 + 5 + 6} = \frac{105}{15} = 7$ 

  Vậy: 

  $\frac{x}{4} = 7 => x = 28$ 

  $\frac{y}{5} = 7 => y = 35$ 

  $\frac{z}{6} = 7 => z = 42$ 

  Vậy số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 28, 35, 42 cây.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )