Ba lớp 7a 7b 7c tổ chức trồng cây xung quanh khu vực. Biết rằng số cây trồng được của ba lớp lần lượt là 2 3 4 và số cây trồng được của ba lớp là 54 c

Question

Ba lớp 7a 7b 7c tổ chức trồng cây xung quanh khu vực. Biết rằng số cây trồng được của ba lớp lần lượt là 2 3 4 và số cây trồng được của ba lớp là 54 cây hỏi số cây trồng đc của mỗi lớp là bn cây

in progress 0
Hailey 1 tháng 2021-08-07T20:55:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:57:40+00:00

  Phải là lần lượt tỉ lệ với 2 3 4 chứ

   

  0
  2021-08-07T20:57:42+00:00

  Đáp án:

  Gọi số cây mỗi lớp lần lược là x,y,z ( x,y,z € N* )

   Tỉ lệ số cây mỗi lớp là 2;3;4 nên

    x/2 = y/3 = z/4

     Tổng số cây 3 lớp là 54

    x + y + z = 54

   x/2 = y/3 = z/4 = x+y+z/2+3+4 = 54/8 

   x/2 = 54/8

  x = 2×54/8

  x = 27/2

  y/3 = 54/8

  y = 3×54/8

  y= 81/4

  z/4 = 54/8

  z = 4×54/8

  z = 27

   Đáp số : 7a 27/2 cây 7b 81/4 cây 7c 27 cây

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )