ba người cùng kéo một vật có khối lượng 100kg lên cao theo phương thẳng đứng. lực kéo của mỗi người là 300N, Hỏi học có thể thực hiện được công việc k

Question

ba người cùng kéo một vật có khối lượng 100kg lên cao theo phương thẳng đứng. lực kéo của mỗi người là 300N, Hỏi học có thể thực hiện được công việc không? vì sao?

in progress 0
Peyton 1 tháng 2021-08-05T15:48:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:49:33+00:00

  Ta có: Khối lượng lực kéo của mỗi người là: 

  `D = P /10 = 300/10 = 30kg`

  Khối lượng lực kéo của ba người là: 

  `30 . 3 = 90kg`

  mà `90kg < 100kg` nên họ không thể kéo vật đó lên được.

  XIN HAY NHẤT Ạ

   

  0
  2021-08-05T15:50:01+00:00

  Các bước làm:

  Trọng lượng của vật là:

  `P=10m=10.100=1000N`

  Tổng lực kéo của ba người là:

  `300.3=900N`

  Ta thấy tổng lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật, vậy những người này không thể kéo được vật lên cao theo phương thẳng đứng.

  $\text{Cho Mình hay nhất nha!}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )