Ba nhiệm vụ trọng tâm của phong trào Tây Sơn là gì ?

Question

Ba nhiệm vụ trọng tâm của phong trào Tây Sơn là gì ?

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-07-30T08:00:08+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:01:11+00:00

  Đáp án:

  =>Lật đổ chính quyền họ Nguyễn

  =>Lật đổ chính quyền họ Trịnh

  => Đánh tan quân xâm lược Xiêm

  Chúc bạn học tốt!!Xin hay nhất!

  ba-nhiem-vu-trong-tam-cua-phong-trao-tay-son-la-gi

  0
  2021-07-30T08:01:59+00:00

  Giải:

  Ba nhiệm vụ trọng tâm của phong trào Tây Sơn : (Thời kì đầu)

  – Lật đổ chính quyền pk thối nát Nguyễn

  – Giải phóng thân phận của người nông dân

  – Thống nhất đất nước

  Ba nhiệm vụ trọng tâm của phong trào Tây Sơn :(Thời kì cuối)

  – Lật đổ các chính quyền pk thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê

  – Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh

  – Thống nhất đất nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )