Ba ô tô cùng khởi hành một lúc từ một bến .Thời gian cả đi lẫn về của xe thứ nhất là 40 phút ,của xe thứ hai là 50 phút, của xe thứ ba là là 30 phút.K

Question

Ba ô tô cùng khởi hành một lúc từ một bến .Thời gian cả đi lẫn về của xe thứ nhất là 40 phút ,của xe thứ hai là 50 phút, của xe thứ ba là là 30 phút.Khi trở về bến,mỗi xe đều nghĩ ít nhất bao lâu thì cả ba cùng rời bến ?

in progress 0
Remi 4 tháng 2021-08-23T06:40:33+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:41:54+00:00

  Gọi số thời gian cần tìm là a ( a thuộc N* )

  Theo bài ra, ta có: a = BCNN(40,50,30)

  Có: 40 = 2^3 . 5

         50 = 2 . 5^2

        30 = 2.3.5

  -> BCNN(40,50,30)= 2^3 . 3 . 5^2 = 600

  -> a = 600

  Vậy mỗi xe nghỉ ít nhất 60 phút thì cả 3 cùng rời bến

  0
  2021-08-23T06:42:10+00:00

  30=2.3.5

  40=5.2 mũ3

  60=2 mũ 2.3.5

  BCNN(30,40,50)=600

  Vậy cả 3 xe nghĩ 600 phút=10 giờ sau khi rời bến

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )