Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó, số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là…

Question

Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó, số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là…

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-07-19T10:58:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T10:59:44+00:00

  Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó, số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là …

  Cách 1:

  Tổng 3 số là 106 nên chứng tỏ ít nhất một trong 3 số đó là số chẵn. Vì 3 số là số nguyên tố và chỉ có một số nguyên tố chẵn là 2. Vậy, số nguyên tố thứ nhất cần tìm là 2.

  Tổng 2 số nguyên tố còn lại là: 106 – 2 = 104

  Ta thấy, số nguyên tố lớn nhất và bé hơn 104 là 101

  Suy ra, số nguyên tố thứ hai là: 104 – 101 = 3 (thỏa mãn là số nguyên tố)

  Vậy: 3 số nguyên tố cần tìm là 2, 3, 101

  Số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn là 101

  Cách 2:

  Ba số nguyên tố có tổng là 106 nên trong ba số này phải có một số chẵn ⇒ Trong ba số nguyên tố cần tìm có một số hạng là số 2.

  Tổng hai số còn lại là 106 – 2 = 104

  Gọi 2 số nguyên tố còn lại là a và b (a > b)

  Ta có a + b = 104 ⇒ Để số a là số nguyên tố lớn nhất nhỏ nhất thì b phải là số nguyên tố nhỏ nhất. 

  Số nguyên tố b nhỏ nhất là 3 ⇒ a = 104 – 3 = 101 cũng là 1 số nguyên tố (thỏa mãn yêu cầu đề bài). 

  Vậy số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn yêu cầu đề bài là 101.

  0
  2021-07-19T10:59:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số nguyên tố lớn nhất bé hơn 106 là 103.

  ⇒ 2 số nguyên tố còn lại có tổng là 3 mà tổng của 2 số nguyên tố phải ≥4 (Vì tổng 2 số nguyên tố nhỏ nhất là 4)

  ⇒ Vô lí (Loại)

   Vậy ta sẽ lấy số nguyên tố bé hơn 106 khác 103 đó chính là 101.

  ⇒ Tổng 2 số nguyên tố còn lại là 5.

  2 số nguyên tố có tổng bằng 5 chính là 2 và 3.

  ⇒ 2 số nguyên tố còn lại chính là 2 và 3.

  ⇒ Chọn (Vì tìm được cả 3 số nguyên tố)

  Vậy nếu 3 số nguyên tố có tổng là 106 thì số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là 101.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )