Ba tỉnh ABC cùng nằm trên một quãng đường và tỉnh B nằm giữa A và C hai tỉnh A và B cách nhau 32 km. Lúc 6 giờ một người khởi hành từ B đến C với vận

Question

Ba tỉnh ABC cùng nằm trên một quãng đường và tỉnh B nằm giữa A và C hai tỉnh A và B cách nhau 32 km. Lúc 6 giờ một người khởi hành từ B đến C với vận tốc 23 km/giờ, cùng lúc đó có một người khởi hành từ A đến C với vận tốc 39 km/giờ .Hỏi đến mấy giờ người đi từ A đưởi kịp người đi từ B ?

in progress 0
Josephine 4 ngày 2021-09-14T08:54:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T08:56:11+00:00

  TL:
  Sau mỗi giờ người đi từ A gần người đi từ B ( hiệu hai vận tốc ) là: 39 – 23 = 16 ( giờ )

  Thời gian để người đi từ A đuổi kịp người đi từ B là: 32 : 16 = 2 ( giờ )

  Người đi từ A đuổi kịp người đi từ B lúc: 6 + 2 = 8 ( giờ )

  Đáp số: 8 giờ

  0
  2021-09-14T08:56:49+00:00

  Hiệu vận tốc 2 xe là:

  39 – 23 = 16 (km/giờ)

  Thời gian hai xe gặp nhau là:

  32 : 16 = 2 (giờ)

  Thời điểm hai xe gặp nhau là:

  6 giờ + 2 giờ = 8 giờ

  ĐS: 8 giờ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )