Bà Tư gửi số tiền 200 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 6,9% kì hạn một năm. Hỏi sau một năm bà Tư nhận được cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu ?

Question

Bà Tư gửi số tiền 200 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 6,9% kì hạn một năm. Hỏi sau một năm bà Tư nhận được cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu ?

in progress 0
Maria 1 giờ 2021-09-07T10:40:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:42:08+00:00

  Đáp án:

  bà tư nhận đc là 13800000

  Giải thích các bước giải: vì bà tư gửi 200 triệu cho 69% nên mình lấy 200000000*6;9% nên ra kết quả là 13800000

  0
  2021-09-07T10:42:31+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:200.000.000*6,9=1.380.000.000

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )