Ba vòi nước cùng chảy vào bể sau 1 giờ hai mươi phút thì đầy bể. Nếu mình vòi thứ 1 chảy đều trong 6 giờ sẽ đầy bể, mình vòi thứ hai chảy trong 4 giờ

Question

Ba vòi nước cùng chảy vào bể sau 1 giờ hai mươi phút thì đầy bể. Nếu mình vòi thứ 1 chảy đều trong 6 giờ sẽ đầy bể, mình vòi thứ hai chảy trong 4 giờ sẽ đầy bể. Hỏi riêng vòi thứ ba chảy sau mấy giờ sẽ đầy bể

in progress 0
Reese 1 năm 2021-07-23T08:40:24+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:41:48+00:00

  Doi 1h20 phut = 1 va 1/3h = 4/3h

  Ba voi nuoc chay vao be 1 gio thi duoc : 1:4/3 = 3/4 ( be )

  Voi thu nhat chay vao be 1 gio thi duoc : 1:6 = 1/6 ( be )

  Voi thu hai chay vao be 1 gio thi duoc : 1:4 = 1/4 ( be )

  Vay voi thu ba chay vao be 1 gio thi duoc : 3/4- ( 1/6 + 1/4 ) = 1/3 ( be )

  Vay voi thu ba sau : 1:1/3 = 3 ( gio )

                                             Dap so : 3 gio

  0
  2021-07-23T08:41:54+00:00

  Đổi: `1h20=4/3h`

  Vòi `1` chảy trong `1h` được: `1/6`

  Vòi `2` chảy trong `1h` được: `1/4`

  `3` vòi chảy trong `1h` được: `1:4/3=3/4`

  Vòi thứ `3` chảy trong `1h` là: `3/4-1/6-1/4=1/3`

  Vòi thứ `3` chảy: `1:1/3=3h`

  Vậy ………

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )