Ba vòi nước nếu chảy riêng vào 1 bể ko có nước thì đầy bể trong thời gian theo thứ tự là 10 giờ, 12 giờ, 15 giờ. Nếu cả 3 vòi trên cùng chảy vào bể đó

Question

Ba vòi nước nếu chảy riêng vào 1 bể ko có nước thì đầy bể trong thời gian theo thứ tự là 10 giờ, 12 giờ, 15 giờ. Nếu cả 3 vòi trên cùng chảy vào bể đó thì trong 1 giờ chúng chạy được mấy phần của bể.
mn giúp mình với nha.

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-11-21T06:36:35+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T06:38:10+00:00

  Trong 1h thì vòi 1 chảy đc số phần bể là

  $1 : 10 = \dfrac{1}{10}$(phần bể)

  Trong 1h thì vòi 2 chảy đc số phần bể là

  $1 : 12 = \dfrac{1}{12}$(phần bể)

  Trong 1h thì vòi 3 chảy đc số phần bể là

  $1 : 15 = \dfrac{1}{15}$(phần bể)

  Vậy trong 1h cả 2 vòi chảy đc là

  $\dfrac{1}{10} + \dfrac{1}{12} + \dfrac{1}{15} = \dfrac{1}{4}$(phần bể)

  Đáp số: $\dfrac{1}{4}$(bể)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )