bác Ba có một hộp kẹo chia cho các cháu đã chia 2/5 số kẹo của hộp và sau đó mua thêm 46 viên kẹo bỏ vào hộp vì vậy cuối cùng hộp có số kẹo bằng 10/9

Question

bác Ba có một hộp kẹo chia cho các cháu đã chia 2/5 số kẹo của hộp và sau đó mua thêm 46 viên kẹo bỏ vào hộp vì vậy cuối cùng hộp có số kẹo bằng 10/9 số kẹo lúc đầu. Hỏi lúc đầu trong hộp có bao nhiêu viên kẹo ai nhanh ai đúng mình tik cho

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-08T07:20:34+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:21:52+00:00

  Đáp án:

  90 viên kẹo.

  Giải thích các bước giải:

  Phân số chỉ số kẹo còn lại trong hộp là :

            1 – 2/5 = 3/5 ( số kẹo ban đầu ) 

  46 viên kẹo chiếm số phần là :

             10/9 – 3/5 = 23/45 ( số kẹo ban đầu )

  Bác Ba có số viên kẹo là :

              46 : 23/45 = 90 ( viên )

                                Đáp số : 90 viên kẹo.

  xin ctlhn họctốt*****

   

  0
  2021-09-08T07:22:00+00:00

   Phân số chỉ số kẹo lại trong hộp là ;

                   1-2/5=3/5 ( số kẹo ban đầu ) 

  46 viên kẹo chiếm số phần là :

            10/9-3/5= 23/45 ( số kẹo ban đầu ) 

  Lúc đầu trong hộp có số viên kẹo là :

              46 : 23/45 = 90 ( viên )

                             Đáp số : 90 viên kẹo 

         Xin hay nhất      

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )