bác hồ tìm đường cưu nước khi nào ở đâu về khi nào

Question

bác hồ tìm đường cưu nước khi nào ở đâu về khi nào

in progress 0
Amara 3 tuần 2021-07-08T20:04:16+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:05:36+00:00

  Bác hồ tìm đường cứu nước khi nào ở đâu về khi nào?

  – Bác Hồ tìm đường cứu nước vào ngày 05/06/1911 tại bến nhà Rồng.

  – Bác Hồ về nước vào ngày 28/01/1941

  0
  2021-07-08T20:05:53+00:00

  Đáp án:

  ⇒ Bác Hồ đi ra tìm đường cứu nước (ngày 5 tháng 6 năm 1911) lúc đó Bác tên là Nguyễn Tất Thành để rời khỏi bến Nhà Rồng,thành phố Sài – Gòn Gia Định trên con tàu Amiral La Touche De Tréville lên đường đến Pháp và lấy tên thành Văn Ba hay anh Ba

  Mùa Xuân năm 1941, sau hơn 30 năm bôn ba nước ngoài, rời xa Tổ quốc, ngày 28/1/1941, Người về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

                    # Chúc bạn học tốt #                   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )