Bác Hùng mua 5 yến thóc để đi xát lấy gạo.Gạo thu được là 41kg.Hỏi phần cám và vỏ trấu là bao nhiêu ki-lô-gam?

Question

Bác Hùng mua 5 yến thóc để đi xát lấy gạo.Gạo thu được là 41kg.Hỏi phần cám và vỏ trấu là bao nhiêu ki-lô-gam?

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-20T20:25:00+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:26:27+00:00

  Đổi 5 yến = 50 kg

  Vậy phần cám và vỏ trấu là :

  50-41=9 (kg)

  Đáp số: 9 kg

  ~Trang chúc bạn học tốt!~

  0
  2021-09-20T20:26:49+00:00

  đổi: 5 yến = 50kg

  Cân nặng phần cám và vỏ trấu là:

  50-41=9(kg)

  Đáp số: 9kg

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )