Bác Hùng và bác Long cùng làm chung một công việc sau 2h thì hoàn thành.Nếu bác Hùng làm 1 mình thì sau 5h mới hoàn thành. Hỏi nếu Bác Long làm một mì

Question

Bác Hùng và bác Long cùng làm chung một công việc sau 2h thì hoàn thành.Nếu bác Hùng làm 1 mình thì sau 5h mới hoàn thành. Hỏi nếu Bác Long làm một mình thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc đó?

in progress 0
Claire 4 ngày 2021-09-11T21:03:40+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T21:05:14+00:00

  Gọi thời gian bác Long làm một mình xong công việc là a (giờ)

  Năng suất của bác Long là 1/a (công việc/giờ)

  Theo bài ta có: 1/a + 1/5 = 1/2

  1/a = 3/10

  a = 10/3 giờ = 3 giờ 20 phút

  Vậy thời gian bác Long làm một mình xong công việc là 3 giờ 20 phút.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )