Bác lợi bán 150 quả trứng vịt thu được 450000 đồng và bán 200 quả trứng gà thu được 640000 đồng hỏi mỗi quả trứng của mỗi loại bác đã bán được với giá

Question

Bác lợi bán 150 quả trứng vịt thu được 450000 đồng và bán 200 quả trứng gà thu được 640000 đồng hỏi mỗi quả trứng của mỗi loại bác đã bán được với giá bao nhiêu tiền

in progress 0
Liliana 2 tháng 2021-07-29T21:28:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T21:29:35+00:00

                     giải

   1 quả trứng vịt thu được số tiền là:

           450000:150=3000(đồng)

   1 quả trứng gà thu được số tiền là:
           640000:200=3200(đồng)

                 đáp số:vịt:3000đồng

                             gà:3200đồng

  0
  2021-07-29T21:30:02+00:00

  Đáp án: trứng vịt: 3000 một quả

               : Trứng gà là 3200 một quả

   

  Giải thích các bước giải

   Vịt là 450000:150=3000₫

  Gà là 640000:200=3200₫

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )