Bác Toàn làm một bể cá bằng kính không có nắp đậy, với các số đo bên trong lòng bể chiều dài 1,5 m , chiều rộng 60 cm , và chiều cao là 1,2 m. a) Hỏi

Question

Bác Toàn làm một bể cá bằng kính không có nắp đậy, với các số đo bên trong lòng bể chiều dài 1,5 m , chiều rộng 60 cm , và chiều cao là 1,2 m.
a) Hỏi bác Toàn phải cần bao nhiêu mét vuông kính để làm cái bể cá đó ( coi phần diện tích các mép dán không đáng kể. )
b) Nếu bác đổ vào trong bể 864 lít nước thì chiều cao của nước ở trong bể bằng bao nhiêu phần trăm chiều cao của bể? ( biết 1 dm3 tương ứng với 1 lít )

in progress 0
Ivy 2 tuần 2021-11-24T17:22:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:24:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)

    số m2 kính cần là

  (1,5 x 0,6)+(0,6 x 1,2)+(1,2 x 1,5)= 3,42 m2

  b)thể tích bể là

  15 x 6 x 12=1080(dm3)

  số phần trăm nước trong bể là

  $\frac{864}{1080}$ x 100%=79,629%

   

  0
  2021-11-24T17:24:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài giải 

  a) Số m² kinhd cần là : (1,5 x 0,6) + (0,6 x 1,2) + (1,2 x 1,5) = 3,42 (m²)

  b) Thể tích là : 15 x 6 x 12 = 1080 (dm³)

  Số phần trăm trong bể nước là : $\frac{864}{1080}$ x 100% = 79,629 %

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )