bác tư có 1 sân HCN bác muốn lát sân bằng gạch và xen kẽ trồng cỏ. Bt bác dùng hết 96 viên gạch hình vuông với kích thước là 60cm x 60cm, diện tích tr

Question

bác tư có 1 sân HCN bác muốn lát sân bằng gạch và xen kẽ trồng cỏ. Bt bác dùng hết 96 viên gạch hình vuông với kích thước là 60cm x 60cm, diện tích trồng cỏ bằng 1/5 diện tích sân. Tính diện tích trồng cỏ và giá tiền biết 40.000đ/m2

in progress 0
Delilah 3 tháng 2021-09-09T18:24:20+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:25:57+00:00

  Đáp án:

   `6,912m^2; 276480` đồng

  Giải thích các bước giải:

  Đổi `60cm=0,6m`

   Diện tích mỗi viên gạch hình vuông là:

  `\qquad 0,6^2=0,36(m^2)`

  Diện tích sân hình chữ nhật là:

  `\qquad 0,36. \ 96=34,56(m^2)`

  Diện tích trồng cỏ là:

  `\qquad 1/ 5.  34,56=6,912(m^2)`

  Giá tiền mua cỏ là:

  `\qquad 40000.\ 6,912=276480` (đồng)

  (Vì không viết rõ giá tiền gì nên mình viết giá tiền mua cỏ nhé)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )