Bác Vân gửi tiết kiệm 5000000 đồng với lãi suất 0,5% một tháng. Hỏi sau một tháng bác Vân được bao nhiêu tiền lãi?

Question

Bác Vân gửi tiết kiệm 5000000 đồng với lãi suất 0,5% một tháng. Hỏi sau một tháng bác Vân được bao nhiêu tiền lãi?

in progress 0
Jasmine 5 tháng 2021-07-30T21:23:22+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:24:24+00:00

  Đáp án:

  = 25 000 đồng.

  Giải thích các bước giải:

  Sau một tháng, số tiền lãi bác Vân nhận được:

         5 000 000 : 100 . 0,5 = 25 000 ( đồng )

  0
  2021-07-30T21:24:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Sau một tháng bác Vân nhận được số tiền lãi là:

      5000000 : 100 x 0,5 = 25 000 (đồng)

                              Đáp số: 25 000 đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )