Bài 1 1.1 Bệnh hồng cầu hình liềm do dạng đột biến gen nào gây ra ? 1.2 Dạng đột biến gen này làm thay đổi như thế nào đến cấu trúc protein ? 1.3 Tỉ l

Question

Bài 1
1.1 Bệnh hồng cầu hình liềm do dạng đột biến gen nào gây ra ?
1.2 Dạng đột biến gen này làm thay đổi như thế nào đến cấu trúc protein ?
1.3 Tỉ lệ con sinh ra bị mắc bệnh là bao nhiêu phần trăm ? Tại sao?
Bài 2
Một đoạn DNA có 25 A và 47 C . Sau khi xử lý bằng tia X,một đoạn DNA này còn 25 A và 46 C.Đoạn DNA này đã bị đột biến theo kiểu nào ?

in progress 0
Autumn 2 giờ 2021-11-26T06:34:29+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T06:35:43+00:00

  Đáp án:

  Mình biết 1.1 thoi :3

  Giải thích các bước giải:

  1.1/ Do một đột biến gen gây ra bất thường cho phân tử hemoglobin vận chuyển ôxi trong các tế bào hồng cầu dẫn đến việc các tế bào mang này có thiên hướng mang hình dạng mảnh, dài trông giống lưỡi liềm ti hon dưới kính hiển vi. … Gen này xảy ra trong nhiễm sắc thể số 11.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )