bài 1:_1 khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng 90 m ,chiều dài bằng 3/2 chiều rộng tính chu vi khu vườn đó .tính diện tích khu vườn đó. bài 2 :trên bản

Question

bài 1:_1 khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng 90 m ,chiều dài bằng 3/2 chiều rộng tính chu vi khu vườn đó .tính diện tích khu vườn đó.
bài 2 :trên bản đồ tỉ lệ 1 chia 1.000 có sơ đồ một hình thang với đáy lớn là 7 cm,0 đáy bé 4 cm ,chiều cao 3 cm tính diện tích mảnh đất đó ra mét vuông?

in progress 0
Reese 2 tháng 2021-10-15T12:04:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T12:06:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: chiều dài khu vườn là

  90:2×3=135

  Chu vi khu vườn là

  (135+90)×2=450(m)

  Diện tích khu vườn là

  135×90=12150(m^2)

  Câu 2: diện tích mảnh đất hình thang là

  (7+4)×3=33(cm)

                  Đổi:33 cm=0,33m

   

  0
  2021-10-15T12:06:18+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Bài $1$

  Chiều dài khu vườn là

             $90 : 2 × 3 = 135$ m

  Diện tích khu vườn là

             $135 × 90 = 12150$ m²

  Đ/s: $12150$ m²

  Bài $2$’

  Độ dài đáy lớn thật là

            $7 × 1000 = 7000$ cm

                             = $70$ m

  Độ dài đáy bé thực là

          $4 × 1000 = 4000$ cm

                           = $40$ m

  Chiều cao thực là

           $3 × 1000 = 3000$ cm

                             = $30$ m

  Diện tích mảnh đất đó là

           $( 70 + 40 ) × 30 : 2 = 1650$ m²

  Đ/s: $1650$ m²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )