Bài 1 a) 11/9.15/4-11/9.5/4-11/4.7/9 b) (2/1/3-1/1/6).1/7+1,5:-3/4 ( / là phần, . là dấu nhân)

Question

Bài 1
a) 11/9.15/4-11/9.5/4-11/4.7/9
b) (2/1/3-1/1/6).1/7+1,5:-3/4
( / là phần, . là dấu nhân)

in progress 0
Natalia 1 tháng 2021-11-03T12:04:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:05:25+00:00

  Bạn tham khảo :

  $a,$

  11/9 . 15/4 –  11/9 . 5/4 -11/4 . 7/9

  = 11/9 ( 15/4 – 5/4) – 11/4 . 7/9

  = 11/9 . 10 /4 – 11/4 .  7/9

  = 11/9 . 7./9 – 10/4 . 11/4

  = 77/81 – 110/16

   

  0
  2021-11-03T12:05:31+00:00

  Đáp án:a)=11/12.b)=…

   

  Giải thích các bước giải:

  a) 11/9.15/4-11/9.5/4-11/4.7/9

  =11/9.(15/4-5/4)-11/4.7/9

  =11/9.5/2-11/4.7/9

  =55/18-77/36

  =11/12

  b) Câu b mk ko hiểu đề.Bạn viết rối quá.Xin lỗi.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )