Bài 1: A). (x-31)x15=0 B). 15/x = 2/12 Các bạn giúp mình nhé

Question

Bài 1:
A). (x-31)x15=0
B). 15/x = 2/12
Các bạn giúp mình nhé

in progress 0
Maya 4 tuần 2021-08-17T05:02:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:03:20+00:00

  @Bơ

  `(x-31).15=0`

  `x-31=0:15`

  `x-31=0`

  `x=0+31`

  `x=31`

  Vậy `x=31`

  `15/x = 2/12`

  `=>x.2=15.12`

  `x.2=180`

  `x=180:2`

  `x=90`

  Vậy `x=90`

  0
  2021-08-17T05:03:45+00:00

  $\text{a. (x – 31) × 15 = 0}$

  $\text{x – 31 = 0 : 15}$

  $\text{x – 31 = 0}$

  $\text{⇒ x = 31}$

  $\text{b. $\dfrac{15}{x}$ = $\dfrac{2}{12}$}$

  $\text{x . 2 = 15 . 12}$

  $\text{x . 2 = 180}$

  $\text{⇒ x = 90}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )