Bài 1 A là oxit của 1kim loại R hóa trị II. hòa tan 5,6g A trong dung dịch HCl 7,3% vừa đủ thu được dung dịch có chứa 11,1g muối B. Xác định công thức

Question

Bài 1 A là oxit của 1kim loại R hóa trị II. hòa tan 5,6g A trong dung dịch HCl 7,3% vừa đủ thu được dung dịch có chứa 11,1g muối B. Xác định công thức của A và tính C% muối trong dung dịch thu được.
Bài 2 a, nêu tính chất hóa học chung của 1 dung dịch axit?
b, viết PTHH nếu có sảy ra khi cho dung dịch axit HCL lần lượt tác dụng với CuO,Fe(OH)3,NaOH,Na2Co3, Agno3,Fe,Cu

in progress 0
Reese 2 tuần 2021-11-24T18:02:09+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:03:09+00:00

  Đáp án:

  Bài 1: A là Ca

  C% = 3,65%

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  – PTHH: AO + HCl -> ACl2 + H2O

  nAO = 5,6 / (M + 16)

  nACl2 = 11,1 / (M + 71)

  Bảo toàn A ta có:

  nAO = nACl2 

  => 5,6 / (M + 16) = 11,1/ ( M + 71)

  => M = 40

  Vậy A là Ca

  – PTHH: CaO + HCl -> CaCl2 + H2O

  nCaCl2 = 11,1/111 = 0,1 mol

  Bảo toàn Cl ta có: nHCl = 0,1.2 = 0,2 mol

  Ta có: 7,3% = 0,2/mdd . 100%

  => mdd ~ 2,74g

  => mdd sau pứ = 2,74g

  C% = 0,1/2.74 . 100% = 3,65%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )