bài 1 a) tìm số tự nhiên x nhỏ nhất lớn hơn 2 sao cho :x chia cho cả 3;5;6 đều có số dư là 2 b) tìm số tự nhiên x nhỏ nhất sao cho :x chia 3 dư 1 ; x

Question

bài 1
a) tìm số tự nhiên x nhỏ nhất lớn hơn 2 sao cho 😡 chia cho cả 3;5;6 đều có số dư là 2
b) tìm số tự nhiên x nhỏ nhất sao cho 😡 chia 3 dư 1 ; x chia 5 dư 3 ;x chia 6 dư 4

in progress 0
Reese 3 tuần 2021-07-08T18:23:48+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:25:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ta có x-2 ∈BC(3,5,6) và x>2

  ta có 

  3=3

  5=5

  6=2.3

  ⇒BCNN(3,6,5)=30

  BC(3,5,6)=B(30)=(0,30,60,90,120….)

  mà x nhỏ nhất >2

  ⇒x=30+2=32

  phần b thiếu thiếu hay sao ý

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )