bài 1 : A và B cách nhau 72 km . Ô tô đi từ A lúc 8 giờ 15 phút với vận tốc 48km/giờ . Nghỉ 20 phút . Hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ ? tóm tắt bằng sơ đồ

Question

bài 1 : A và B cách nhau 72 km . Ô tô đi từ A lúc 8 giờ 15 phút với vận tốc 48km/giờ . Nghỉ 20 phút . Hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ ? tóm tắt bằng sơ đồ
bài 2 : tính nhanh
12,48 : 0,5 x 6,24 x 4 x 2
——————————————
2 x 3,12 x 1,25 : 0,25 x 10
bài 3
a) Khoảng thời gian từ 4 giờ 5 phút đến 5 giờ kém 5 phút là ;…………
b ) tìm x
5/6 : x = 7/8
các bạn giúp mình nhé . Mình yêu các bạn nhiều
các bạn làm đúng nhất giups mình

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-09-29T20:26:08+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:27:49+00:00

  Bài 1

  Bài giải 

  Đổi 8 giờ 15 phút =8,25 giờ

  Ô tô  đến B lúc

  8,25 giờ-(72:48)=6,75 giờ 

  đ/s………..

  Bài 3

  a, 50 phút

  b 5/6 :x=7/8

  x=5/6 : 7/8

  x= (bạn ơi có sai đề ko)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )