bài 1 biết 25% số gạo trong kho là 485kg. tính số gạo trong kho bài 2 Một người bán được 450000 đồng tiền hàngtrong đó lãi 12,5%tiền vốn. Tính tiền vố

Question

bài 1
biết 25% số gạo trong kho là 485kg. tính số gạo trong kho
bài 2
Một người bán được 450000 đồng tiền hàngtrong đó lãi 12,5%tiền vốn. Tính tiền vốn

in progress 0
Rylee 6 ngày 2021-12-04T07:07:16+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:08:19+00:00

  Đáp án: bài 1 là 1940

   bài 2 tiền vốn là 56.250

  Giải thích các bước giải:

   bài 1 : lấy 485×100:25=1940

  bài 2 số tiền vốn là 450.000:100×12.5=56.250Đ

  0
  2021-12-04T07:08:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   bài 1 số gạo trong kho là  :                485 x 100 : 25 = 1490 (số gạo)

   bài 2 số tiền lãi là :              450000 x 12.5% = 56250 (đồng)

             số tiền vốn là :           450000 – 56250 =393750 (đồng)

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !

  XIN HAY NHẤT NHA

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )