Bài 1: các phân số có bằng nhau không a) -3/5 và 39/-65

Question

Bài 1: các phân số có bằng nhau không
a) -3/5 và 39/-65

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-07-12T16:16:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:17:28+00:00

  `#DyHungg`

  a)` -3/5 và 39/(-65)`

  Quy đồng: `-3/5=(-3xx13)/(5xx13)=-39/65`

  Ta có: `-39/65=(-39)/65`

  Vậy `-3/5=39/(-65)`

  Hai phân số này bằng nhau

  0
  2021-07-12T16:18:11+00:00

  Ta có : 

  a, -3/5 và 39/-65

  = -3/5 và -39/65 ( chia cả tử và mẫu cho13 )

  = -3/5 và -3/5

  =) -3/5 = 39/-65

  # Cừu #

  # Học tốt #

  Xin hay nhất nếu đc ạ !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )