Bài 1: Cho A = 196/197 + 197/198; B = 196+197/197+198. Trong hai số A và B, số nào lớn hơn Bài 2: Cho B = 1/4 + 1/5 + 1/6 +… + 1/19. Hãy chứng tỏ B

Question

Bài 1: Cho A = 196/197 + 197/198; B = 196+197/197+198. Trong hai số A và B, số nào lớn hơn
Bài 2: Cho B = 1/4 + 1/5 + 1/6 +… + 1/19. Hãy chứng tỏ B>1
Bài 3: Tính nhanh giá trị của biểu thức: M= 3/5 + 3/7 – 3/11 phần 4/5 + 4/7 – 4/11
Bài 4: Cho S = 3/1×4 + 3/4×7 + 3/7×10 +… 3/40×43 + 3/43×46. Hãy chứng tỏ rằng S<1 Bài 5: Chứng tỏ rằng: B = 1/2 mũ 2 + 1/3 mũ 2 + 1/4 mũ 2 + 1/5 mũ 2 + 1/ 6 mũ 2 + 1/7 mũ 2 + 1/8 mũ 2 <1 Giải thích rõ ra giùm mình nha. Ai trả lời nhanh và đúng mình sẽ vote 5 sao và câu trả lời hay nhất

in progress 0
Rylee 1 tháng 2021-08-07T20:31:56+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:33:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   C1:

  Ta có:

  196/197+198<196/97 ; 197/197+198< 197/198.

  ⇒A=196/197 + 197/198 >198<196/97+197/197+198 =B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )