Bài 1: Cho biểu thức A= $\frac{-5}{n-2}$ a,Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số b,Tìm các số nguyên n để biểu thức A là số nguyên

Question

Bài 1: Cho biểu thức A= $\frac{-5}{n-2}$
a,Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số
b,Tìm các số nguyên n để biểu thức A là số nguyên

in progress 0
Daisy 4 tuần 2021-08-17T05:04:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:06:06+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

   `a//`

  Để `A` là phân số thì mẫu phải khác `0`

  `=>n-2\ne0`

  `=>n\ne2`

  `b//`

  Để `A` là số nguyên

  `=>(-5)/(n-2)∈ZZ`

  `=>-5\vdots n-2`

  `=>n-2∈Ư(-5)={±1;±5}`

  `=>n∈{3;7;1;-3}`

  0
  2021-08-17T05:06:46+00:00

  `a,` Để `A` là phân số thì `n-2≠0` `->` `n≠2`

  Vậy `:` `n≠2` thì `A` là phân số.

  `b,` Để `A` có giá trị nguyên thì `(-5)⋮ n-2`

  `->` `n-2∈Ư(5)={1,-1,5,-5}`

  `->` `n-2∈{1,-1,5,-5}`

  `->` `n∈{3,1,7,-3}`

  Vậy `:` `n∈{3,1,7,-3}` thì `A` có giá trị nguyên.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )