Bài 1:Cho hình thang ABCD có đáy AB = 1/2 chiều dài.AC cắt BD tại O. a} Tính tỉ số DT 2 tam gics ABC và ACD. b} Biết DT tam giác ABO = 6cm. Tính DT hì

Question

Bài 1:Cho hình thang ABCD có đáy AB = 1/2 chiều dài.AC cắt BD tại O.
a} Tính tỉ số DT 2 tam gics ABC và ACD.
b} Biết DT tam giác ABO = 6cm. Tính DT hình thang ABCD.
giúp mình với mình đang cần gấp 4 giờ mình lấy bài nhé

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-10-26T19:35:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:37:23+00:00

  Đáp án:

  Tam giác ACE là hình t giác đều 

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-26T19:37:43+00:00

  Đáp án:cùng

   

  Giải thích các bước giải:a, Ta có ABDC=12Hai tam giác ABC và ADC có đường cao cùng là đường cao hình thang, có tỉ số hai đáy là 12 nên tỷ số diện tích của chúng cũng là 12SABCSADC=12

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )