Bài 1 . Cho n tia chung gốc tạo thành tất cả 190 góc. Tính n ?

Question

Bài 1 .
Cho n tia chung gốc tạo thành tất cả 190 góc. Tính n ?

in progress 0
Alice 1 năm 2021-07-16T12:49:00+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T12:50:37+00:00

  Cho $n$ tia thì tạo được $n(n-1):2$ tia$

  $⇒n(n-1):2=190$

  $⇔n(n-1)=380$

  $⇔n(n-1)=20.19$

  $⇒n=20$

   

  0
  2021-07-16T12:50:39+00:00

  Ta thấy rằng 2 tia chung gốc tạo ra 4 góc, 3 tia chung gốc tạo ra 6 góc,…, vậy $n$ tia chung gốc sẽ tạo ra $2n$ góc.

  Do đó ta có

  $2n = 190$

  hay

  $n = 95$.

  Vậy có $95$ tia.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )