Bài 1: Cho P: AaBbDdEeFfGg (6 cặp gen dị hợp) tự thụ phấn 1.số loại giao tử của P 2.số loại kiểu gen F1 3.số loại kiểu hình F1 4.tỷ lệ kiểu gen giống

Question

Bài 1:
Cho P: AaBbDdEeFfGg (6 cặp gen dị hợp) tự thụ phấn
1.số loại giao tử của P
2.số loại kiểu gen F1
3.số loại kiểu hình F1
4.tỷ lệ kiểu gen giống P
5.tỷ lệ kiểu hình giống P
6. Tỷ lệ biến dị tổ hợp.
7.tỷ lệ đồng hợp (thuần chủng) lặn
8.tỷ lệ kiểu hình mang 1 tính trạng trội.
Bài 2: cho 3 cháu bé. Bé máu A,bé máu O và bé máu AB
Cho 3 gia đình:
P1: máu A x máu B
P2: máu B x máu AB
P3:máu O x máu AB

in progress 0
Eloise 43 phút 2021-09-15T15:04:34+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T15:05:44+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a, Số loại giao tử của P: 2^6 = 64

  b,Số loại kiểu gen của F1 là : 3^6 

  c, Số loại kiểu hình F1 : 2^6= 64

  d, Tỉ lệ kiểu gen giống P là : 1/ 2^6= 1/64

  e, tỉ lệ kiểu hình giống P là : (3/4)^6

  f, tỉ lệ đồng hợp lặn : 1/4^6

  g, tỉ lệ kiểu hình mang 1 tính trạng trội là 3/4x 1/4^5 x 6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )