Bài 1: Cho phương trình ẩn x : ( $m^{2}$ – 7m +6)x + $m^{2}$ – 1 = 0 a) Giải phương trình khi m = 0 b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình

Question

Bài 1: Cho phương trình ẩn x : ( $m^{2}$ – 7m +6)x + $m^{2}$ – 1 = 0
a) Giải phương trình khi m = 0
b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình

in progress 0
Arya 1 năm 2021-11-26T11:38:35+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:39:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Với $m=0$ phương trình trở thành :

  $(0^2-7.0+6)x+0^2-1=0$

  $6x-1=0$

  $x=\dfrac{1}{6}$

  Vậy với $m=0$ thì $x=\dfrac{1}{6}$

  b)$(m^2-7m+6)x+m^2-1=0$

  $\to (m^2-7m+6)x=-m^2+1$

  Với $m\neq 1 ;m \neq 6$ thì phương trình có nghiệm duy nhất :

  $x=\dfrac{-m^2+1}{m^2-7m+6}=\dfrac{-[(m-1).(m+1)]}{(m-1).(m-6)}=\dfrac{-m-1}{m-6}$

  Với $m =1$ thì phương trình có vô số nghiệm

  Với $m =6$ thì pt vô nghiệm

  0
  2021-11-26T11:40:24+00:00

  Đáp án:

   a) \(x = \dfrac{1}{6}\)

  Giải thích các bước giải:

   a) Thay m=0 vào phương trình ta được

  \(\begin{array}{l}
  6x – 1 = 0\\
   \to x = \dfrac{1}{6}
  \end{array}\)

  b) Có:

  \(\begin{array}{l}
  \left( {{m^2} – 7m + 6} \right)x + {m^2} – 1 = 0\\
   \to \left( {m – 1} \right)\left( {m – 6} \right)x = 1 – {m^2}\\
   \to \left( {m – 1} \right)\left( {m – 6} \right)x = \left( {1 – m} \right)\left( {1 + m} \right)
  \end{array}\)

  Xét m-1=0 ⇒ m=1

  Thay m=1

  \(Pt \to 0x = 0\left( {ld} \right)\)

  ⇒ Phương trình có vô số nghiệm khi m=1

  Xét m-6=0⇒m=6

  Thay m=6

  \(Pt \to 0x =  – 35\left( {vô lý} \right)\)

  ⇒ Phương trình vô nghiệm khi m=6

  Xét \(m \ne \left\{ {1;6} \right\}\)

  \(\begin{array}{l}
  Pt \to x = \dfrac{{\left( {1 – m} \right)\left( {1 + m} \right)}}{{\left( {m – 1} \right)\left( {m – 6} \right)}}\\
   \to x =  – \dfrac{{m + 1}}{{m – 6}}
  \end{array}\)

  ⇒ Phương trình có nghiệm duy nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )