Bài 1: Cho PT: x^2 – mx – m-1=0 tham số m. Tim các giá trị của m để phương trinh: c) Có 2 nghiệm trái dấu, trong đó nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn

Question

Bài 1: Cho PT: x^2 – mx – m-1=0 tham số m. Tim các giá trị của m để phương
trinh:
c) Có 2 nghiệm trái dấu, trong đó nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn nghiệm
dương.
d) Có 2 nghiệm trái dấu, trong đó nghiệm dương có giá trị tuyệt đối lớn hơn
nghiệm âm.

in progress 0
Eliza 7 ngày 2021-12-04T16:34:08+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:35:32+00:00

  Đáp án:

   x^2-2.(m+1).x-2m-3=0

  b) (m+1/3).x^2 – 2.(m+3/4).x+m+7/6=0

  c) x^2 -2.(m+3).x- m^2 -4= 0

  d) x^2- 2.(m-2).x+m^2- 4m +4=0 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )