Bài 1 Cho tam giác ABC vuông tại A có AB bằng 8cm BC bằng 10cm và đường phân giác BM ( M thuộc cạnh AC) kẻ MH vuông góc với BC (H thuộc cạnh BC

Question

Bài 1 Cho tam giác ABC vuông tại A có AB bằng 8cm BC bằng 10cm và đường phân giác BM ( M thuộc cạnh AC) kẻ MH vuông góc với BC (H thuộc cạnh BC)
a tính ti số
b chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HMC
c tính diện tích của tam giác HMC
Bài 2 tính diện tích xung quanh của hình lang trụ đứng tam giác vuông MNP. ABC
Biết cạnh bên NB bằng 5 cm
Tam giác ABC vuông tại A
AB bằng 8 cm AC bằng 6 cm

in progress 0
Faith 1 năm 2021-10-16T19:15:24+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:16:49+00:00

  Đáp án:

  ,VÌ cạnh BC là cạnh huyền(BC đối góc Vuông BAC)

  Áp dụng Pytago ta đc:

  AB2+AC2=BC2(Pytago)

  =>BC2=62+82

  =>BC2=36+64=100

  =>BC2=102

  =>BC=10

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )