bài 1:Cho tam giác ABC vuông tại B có BA=18 cm, BC=24cm. tính chu vi của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Question

bài 1:Cho tam giác ABC vuông tại B có BA=18 cm, BC=24cm. tính chu vi của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

in progress 0
Daisy 19 phút 2021-11-26T06:30:41+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T06:31:57+00:00

  Đáp án: $C = 30\pi \left( {cm} \right)$

   

  Giải thích các bước giải:

  Theo Pytago:

  $\begin{array}{l}
  B{A^2} + B{C^2} = A{C^2}\\
   \Rightarrow A{C^2} = {18^2} + {24^2} = 900\\
   \Rightarrow AC = 30\left( {cm} \right)
  \end{array}$

  Vì tam giác ABC vuông tại B nên tâm đường tròn ngoại tiếp là trung điểm của cạnh huyền AC

  $\begin{array}{l}
   \Rightarrow R = \frac{{AC}}{2} = \frac{{30}}{2} = 15\left( {cm} \right)\\
   \Rightarrow C = 2\pi R = 30\pi \left( {cm} \right)
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )