Bài 1:Cho tứ giác ABCD nội tiếp một đường tròn ,biết góc B=3x+30 độ ,góc D=4x+10 độ.Tính x lm hộ mink đi nha

Question

Bài 1:Cho tứ giác ABCD nội tiếp một đường tròn ,biết góc B=3x+30 độ ,góc D=4x+10 độ.Tính x
lm hộ mink đi nha

in progress 0
Emery 14 phút 2021-09-09T14:38:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:40:16+00:00

  \(ABCD\) nội tiếp đường tròn

  \(\to \widehat{B}+\widehat{D}=180^\circ\)

  \(\to 3x+30+4x+10=180^\circ\)

  \(↔7x+40=180^\circ\)

  \(↔7x=140^\circ\)

  \(↔x=20^\circ\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )