Bài 1: Chọn các danh từ : con thoi,con tàu,con thuyền,con diều, con sóng,con chữ,con sông, con tem, co n đường, con suối,con rối, con cờ,con mắt,Điền

Question

Bài 1: Chọn các danh từ : con thoi,con tàu,con thuyền,con diều, con sóng,con chữ,con sông, con tem, co n đường, con suối,con rối, con cờ,con mắt,Điền vào chỗ chấm sau.
…………………………cưỡi sóng ra khơi.
……………….chao lượn ngang trời, hè vui.
………………………….dệt vải ngược xuôi.
………………..mang cánh thư người bay xa.
…………………………..dừng lại sân ga.
Đầy vơi ………………….hiền hòa dòng sông.
………………………..Xứ Nghệ quanh quanh.
………………………….khéo sắp thì thành bài thơ.
Tướng,sĩ,xe,mã,…………………………………….
……………………………….lại mơ về người

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-12-02T07:45:00+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T07:46:16+00:00

  Con thuyền cưỡi sóng ra khơi. Con tem chao lượn ngang trời, hè vui. Con thoi dệt vải ngược xuôi. Con cò mang cánh thư người bay xa. Con tàu dừng lại sân ga. Đầy vơi con suối hiền hòa dòng sông. Con đường Xứ Nghệ quanh quanh. Con chữ khéo sắp thì thành bài thơ. Tướng,sĩ,xe,mã, con cờ lại mơ về người.

  0
  2021-12-02T07:46:46+00:00

  Con thuyền cưỡi sóng ra khơi.

  – Con tem chao lượn ngang trời, hè vui.

  – Con thoi dệt vải ngược xuôi.

  – Con cò mang cánh thư người bay xa.

  – Con tàu dừng lại sân ga. 

  – Đầy vơi con suối hiền hòa dòng sông.

  – Con đường Xứ Nghệ quanh quanh.

  – Con chữ khéo sắp thì thành bài thơ.

  – Tướng,sĩ,xe,mã, con cờ lại mơ về người.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )