BÀI 1 Chứng minh c, 2021 mũ 2019-1 chia hết cho 10 thuộc N d, 5 mũ 6+5 mũ 5+5 mũ 4+5 mũ 3+5 mũ 2 +5 c/m chia hết cho 131

Question

BÀI 1 Chứng minh
c, 2021 mũ 2019-1 chia hết cho 10 thuộc N
d, 5 mũ 6+5 mũ 5+5 mũ 4+5 mũ 3+5 mũ 2 +5 c/m chia hết cho 131

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-08-23T19:17:08+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:18:13+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!

  Đáp án:

  $a) (2021^{2019} – 1) ⋮ 10$

  $b) (5^6 + 5^5 + 5^4 + 5^3 + 5^2 + 5) ⋮ 31$

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  $c)$

      $2021^{2019} – 1$

  $= ……1 – 1$

  $= ……0 ⋮ 10$

  $⇔ (2021^{2019} – 1) ⋮ 10$

  $d)$

      $5^6 + 5^5 + 5^4 + + 5^3 + 5^2 + 5$

  $= (5^6 + 5^5 + 5^4) + (5^3 + 5^2 + 5)$

  $= 5^4(5^2 + 5 + 1) + 5(5^2 + 5 + 1)$

  $= 5^4.31 + 5.31$

  $= 31.(5^4 + 5) ⋮ 31$

  $⇔ (5^6 + 5^5 + 5^4 + 5^3 + 5^2 + 5) ⋮ 31$

  0
  2021-08-23T19:18:31+00:00

  Đáp án:

   Dưới

  Giải thích các bước giải:

   Bài $1:$

  c) Ta có:$(..1)^k=(…1)$

  $⇒2021^{2019}-1$

  $=(…1)-1=(..0)$ (Chia hết cho $10)$

  Vậy đpcm

  $d) 5^6+5^5+5^4+5^3+5^2+5$

  $=19530$ (Không chia hết cho $131$ đề sai)

  Mình làm nhiều dạng này rồi mình nghĩ là 31 chứ

  $5^6+5^5+5^4+5^3+5^2+5$

  $=5^4×(5²+5+1)+5×(5^2+5+1)$

  $=5^4×31+5×31$

  $=131×(5^4+5)$ (Chia hết $31)$

  Vậy đpcm

  $\text{Xin hay nhất}$ ????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )