bài 1 có 1 của hàng có 20 quả chuối,bán đi 11 quả hỏi còn bn quả

Question

bài 1 có 1 của hàng có 20 quả chuối,bán đi 11 quả hỏi còn bn quả

in progress 0
Gianna 3 tháng 2021-09-26T16:12:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T16:14:03+00:00

  Cửa hàng còn lại số quả chuối là :

  `20-11=9` `(`quả`)`

  Đáp số : `9` quả

  0
  2021-09-26T16:14:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   số quả chuối còn lại :

  20-11=9 (quả)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )