Bài 1: có 274 quyển sách được xếp lên kệ sách được xếp lên các kệ sách.Mỗi kệ xếp 25 quyển sách.Hỏi cần tất cả bao nhiêu kệ Bài2: ngày 12/10/2020 là

Question

Bài 1: có 274 quyển sách được xếp lên kệ sách được xếp lên các kệ sách.Mỗi kệ xếp 25 quyển sách.Hỏi cần tất cả bao nhiêu kệ
Bài2: ngày 12/10/2020 là thứ 2.Hỏi ngày 12/10/2024 là ngày thứ mấy
Bài3: số a chia 6 dư 4.Hỏi số đó có chia hết 2 không

in progress 0
Amara 2 tuần 2021-07-09T22:05:47+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:06:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1 :

  Cần tất cả số  kệ sách là

  274 : 25 = 10 dư 24 

  Vậy cần thêm 1 kệ sách để chứa 24 quyển sách còn lại

  Bài 3 :

  Ta có a chia  cho 6 dư 4 gọi thương là x ta có 

  ⇒ a = 6.x + 4

  ⇔ a = 2 . 3 . x + 2 . 2

  ⇔ a = 2 . ( 3 . x  + 2 )

  ⇒ a là bội của 2 ⇒ a chia hết cho 2

  0
  2021-07-09T22:06:59+00:00

  Bài 1 :

  Cần tất cả số  kệ sách là :

  `274 ÷ 25 = 10` `(kệ)` dư `24` quyển

  `⇒` Phải thêm `1` kệ sách để đpá ứng `24` quyển sách còn thừa

  Bài 2 :

  $12/10/2024$ là thứ bảy

  Bài 3 :

  Gọi thương là: ` b`

  Ta có :

  `a ÷ 6` dư `4` 

  `⇒ a = 6.b + 4`

  `⇒ a = 2 . 3 . b + 2 . 2`

  `⇒ a = 2 . ( 3 . b  + 2 )`

  `⇒ a \vdots 2`

  Xin hay nhất !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )