Bài 1: Có các bóng đèn Đ1 ghi 4V ; Đ2 ghi 6V ; Đ3 ghi 12V ; Đ4 ghi 4V ; Đ5 ghi 6V ; Đ6 ghi 12 V . a) Có thể mắc nối tiếp hai bóng đèn nào nguồn điện 1

Question

Bài 1: Có các bóng đèn Đ1 ghi 4V ; Đ2 ghi 6V ; Đ3 ghi 12V ; Đ4 ghi 4V ; Đ5 ghi 6V ; Đ6 ghi 12 V . a) Có thể mắc nối tiếp hai bóng đèn nào nguồn điện 12V cho chúng sáng bình thường , Tại sao ? , b) Có thể mắc song song 2 nguồn điện 4V cho chúng sáng bình thường , tai sao ?

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-09-27T21:31:38+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T21:33:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a. Có thể mắc nối tiếp hai đèn vào nguoinf 12V là: Đ2 và Đ5 vì tổng hiệu điện thế của hai đèn bằng hiệu điện thế của nguồn.

   Vì khi đó $U2$ + $U_5$ = U = 12V

   b. Có thể mắc song song hai đèn vào hiệu điện thế 12V là Đ3 và Đ6 vì hiệu điện thế của hai đèn lúc này: $U_3$ = $U_6$ = $U$ = 12V

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )