Bài 1:Cô giáo mua 12 hộp bút,mỗi hộp có 12 chiếc bút .Số bút này đem thưởng cho các bạn lớp 3E,mỗi bạn được 4 chiếc.Hỏi có bao nhiêu bạn được thưởng b

Question

Bài 1:Cô giáo mua 12 hộp bút,mỗi hộp có 12 chiếc bút .Số bút này đem thưởng cho các bạn lớp 3E,mỗi bạn được 4 chiếc.Hỏi có bao nhiêu bạn được thưởng bút?
Bài 2:Mua 9 bút chì hết 5400 đồng.Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?
Bài 3:An nghĩ ra 1 số,nếu lấy số đó : cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất.Hãy tìm số đó.
Bài 4:
7m 2dm = …mm là?
giúp mik với mik đang cần gấp!

in progress 0
Piper 4 tuần 2021-08-18T16:32:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:34:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:                 Giải

  Số chiếc bút cô giáo mua là:

  12×12= 144 ( chiếc bút)

  Số bạn lớp 3E được thưởng bút là:

  144: 4= 36( bạn)

  Đáp số: 36 bạn

  Bài 2:

  Mua 1 bút chì hết số tiền là:

  5400:9=600(đồng)

  Mua 6 bút chì như thế hết số tiền là:

  600×6=3600(đồng)

  Đáp sô: 3600 đồng

  Bài 3:

  Vì số dư là số dư lớn nhất nên số dư=4

  Gọi số cần tìm là x

  x:5=4(dư4)

  x= 4×5+4

  x=24

  Vậy số cần tìm là 24

  Bài 4:

  7m 2dm= 7200 mm

  Xin 5*+1 cảm ơn và câu trả lời hay nhất ak

   

  0
  2021-08-18T16:34:24+00:00

  Bài 1

  Có số bạn được thưởng bút là :

  12 x 12 : 4 = 36 ( bạn )

                     Đáp số : 36 bạn

  Bài 2

  Mua 6 bút chì như thế hết số tiền là :

  5400 : 9 x 6 = 3600 ( đồng )

                      Đáp số : 3600 đồng

  Bài 3

  Chia cho 5 thì số dư lớn nhất có thể là 4 .

  Số đó là :

  5 x 4 + 4 = 24 

                Đáp số : 24

  Bài 4

  7m 2dm = 7200mm

  Mik xin hay nhất ạ !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )