Bài 1: Để hoàn thành 1 công việc, người công nhân A mất 6h, người công nhân B mất 15h. Hỏi: a) Trong 1h, cả hai người làm được bao phần công việc ? b

Question

Bài 1: Để hoàn thành 1 công việc, người công nhân A mất 6h, người công nhân B mất 15h. Hỏi:
a) Trong 1h, cả hai người làm được bao phần công việc ?
b) Trong 1h, người A làm hơn người B bao phần công việc
Bài 2: Lớp 6A có 42 h/s chia làm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Biết số h/s Giỏi = 1/6 số h/s Khá. Số h/s Trung bình =1/5 tổng số h/s Giỏi và Khá. Tìm số h/s mỗi loại
Bài 3: Một phân số có mẫu hơn tử 22 đơn vị và mẫu gấp 15/4 lần tử. Tìm phân số đó

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-09-25T15:24:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:25:45+00:00

  Bài 1:

  a) Trong 1 giờ  người thứ nhất làm được số phần công việc là:

  1 : 6 = $\frac{1}{6}$ ( công việc )

  Trong một giờ người thứ hai làm được số phần công việc là :     

              1 : 15 = $\frac{1}{15}$ ( công việc )

  Trong 1 giờ cả hai người cùng làm được số phần công việc là :

  $\frac{1}{6}$ + $\frac{1}{15}$ = $\frac{7}{30}$ ( công việc )

  b) Ta thấy :

  $\frac{1}{6}$ > $\frac{1}{15 }$

  ⇒ trong 1 giờ người thứ nhất làm được nhiều hơn và nhiều hơn là : $\frac{1}{6}$ – $\frac{1}{15}$ = $\frac{1}{10}$ ( công việc )

  Bài 2:

  Số học sinh giỏi là :

  42 x $\frac{1}{6}$ = 7 ( học sinh )

  Số học sinh TB là :( 42 – 7 ) x $\frac{1}{5}$  = 7 ( học sinh )

  Số học sinh khá là :42 – ( 7 + 7 ) = 28 ( học sinh )

  Bài 3:

  Hiệu số phần bằng nhau là :15 – 4 = 11 ( phần )

  Tử số của phân số đó là :

  55 : 11 x 4 = 20 

  Mẫu số của phân số đó là :

  55 – 20 = 35

  Vậy phân số đó là : $\frac{20}{35}$

   ~ Xin hay nhất ~

  @Nhím

  0
  2021-09-25T15:26:01+00:00

  `@` Đáp án + Lời giải :

  —————————————————————————-

  `1.` 

  `a.`    Trong `1` giờ người `A` làm được số phần công việc là :

                    `1 : 6 = 1/ 6`  (công việc )

         Trong `1` giờ người `B` làm được số phần công việc là :

                    `1 : 15 = 1/15`  (công việc )

          Trong `1` giờ cả hai người cùng làm được số phần công việc là :

                     `1/ 6 + 1/ 15 = 7/30`  (công việc )

  `b.`     Ta thấy : `1/ 6 > 1/ 15` 

     `→`  Trong `1` giờ người `A` làm được nhiều hơn và nhiều hơn là :

                     `1/ 6 – 1/ 15 = 1/ 10`  (công việc )

                            Đáp số : `a.` `7/30` công việc

                                          `b.` `1/10` công việc

  ———————————————————————————–

  `2.` 

         Số học sinh trung bình `= 1/5` tổng số học sinh khá và giỏi nên số học sinh trung bình `= 1/6` số học sinh cả lớp .

          Số học sinh trung bình là :

                  `42 × 1/6 = 7` ( học sinh )

         Số học sinh giỏi và khá là :

                    `42 – 7 = 35` ( học sinh )

  Ta có sơ đồ :

  Học sinh giỏi : |—-|

  Học sinh khá : |—-|—-|—-|—-|—-|—-|

         Số học sinh giỏi là :

                `35 ÷ ( 6 + 1 ) = 5` ( học sinh )

        Số học sinh khá là :

                 `35 – 5 = 30` ( học sinh )

                         Đáp số : Giỏi : `5` học sinh

                                       Khá : `30` học sinh 

                                        Trung bình : `7` học sinh

  ———————————————————————————

  `3.`

        Hiệu số phần bằng nhau là :

                `15 – 4 = 11` ( phần )

        Tử số của phân số đó là :

                  `55 ÷ 11 × 4 = 20`

         Mẫu số của phân số đó là :

                  `55 – 20 = 35`

     `→` Vậy phân số đó là : `20/35`

  ——————————————————————————–

  `@` XIN HAY NHẤT CHO NHÓM AK

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )