Bài 1: Hai gương G1 và G2 quay mặt phản xạ vào nhau tạo một góc 60o. Một điểm S nằm trong khoảng 2 gương. a; Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phá

Question

Bài 1: Hai gương G1 và G2 quay mặt phản xạ vào nhau tạo một góc 60o. Một điểm S nằm trong khoảng 2 gương.
a; Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay trở lại S.
b; Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S.
Mong các bạn giúp mk…
Mk đag cần gấp

in progress 0
Arianna 3 ngày 2021-12-07T19:26:06+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:27:25+00:00

  Đáp án:

  \[{120^o}\]

  Giải thích các bước giải:

  a) Vẽ ảnh S1 của S qua G.

  Vẽ ảnh S2 của S qua G.

  Nối S1 với S2, cắt G1, G2 lần lượt tại I và J.

  Ta có S -> I -> J -> S chính là tia sáng cần tìm.

  b) Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là:

  \[180 – 60 = {120^o}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )