Bài 1.Hai tủ sách có tất cả 664 quyển sách. Biết rằng khi chuyển 3/4 số sách ở mỗi tủ thì số sách chuyển đi ở tủ một hơn số sách chuyển đi của tủ hai

Question

Bài 1.Hai tủ sách có tất cả 664 quyển sách. Biết rằng khi chuyển 3/4 số sách ở mỗi tủ thì số sách chuyển đi ở tủ một hơn số sách chuyển đi của tủ hai là 48 quyển sách. Hỏi lúc đầu mỗi tủ có bao nhiêu quyển sách?

in progress 0
Alice 4 tháng 2021-08-16T04:10:50+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:11:58+00:00

  @Active Activity.

  Số quyển sách bị chuyển đi của hai tủ đó là:

  $664÷$ `3/4` $=498$ (quyển sách)

  Số quyển sách chuyển đi ở tủ thứ hai đó là:

  $(498-48)÷2=255$ (quyển sách)

  Ban đầu tủ thứ hai có số quyển sách là:

  $225÷$ `3/4` $=300$ (quyển sách)

  Ban đầu tủ thứ nhất có số quyển sách là:

  $664-300=354$ (quyển sách)

  Đ/s: Tủ thứ nhất: $354$ quyển sách.

  Tủ thứ hai: $300$ quyển sách.

  $#Nocopy.$

  $\text{Xin hay nhất !!!}$

  0
  2021-08-16T04:12:33+00:00

  Tổng số sách bị chuyển đi của 2 tủ là:

    664 × 3 ÷ 4 = 498 ( quyển sách )

  Số sách ở tủ 2 bị chuyển đi là:

    ( 498 – 48 ) ÷ 2 = 225 ( quyển sách )

  Số sách ở tủ 2 ban đầu là:

    225 × 4 ÷ 3 = 300 ( quyển sách )

  Số sách ở tủ 1 ban đầu là:

    664 – 300 = 364 (quyển sách )

  ⇔ Vậy số sách lúc đầu ở tủ 1 là: 364 quyển; tủ 2 là: 300 quyển.

  #nocopy

  @bear

  @team FA

  Sorry bn do mik bận nên hơi lâu, mong bn thông cảm!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )